/ @ Ei kategoriaa

mp_iltamaisema_2013

Edustaako Euroopan parlamentti EU-kansalaisia vai suuryritysten tarpeita? Tänään 19. maaliskuuta Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan (TRAN) jäsenet pääsevät ensimmäistä kertaa keskustelemaan esittelijänä toimivan saksalaisen eurokansanedustajan Werner Kuhnin mietinnöstä, jossa otetaan kantaa komission ehdotukseen yhdenmukaistaa Euroopan määräaikaiskatsastukset.

Huolimatta voimakkaasta tienkäyttäjien vastustuksesta (40 miljoonaa motorisoitujen kaksipyöräisten kuljettajaa), TRANin esittelijät kieltäytyivät tapaamasta motoristien edustajia, jotka haluavat kyseenalaistaa päätöksentekoprosessin demokraattisen riippumattomuuden.

Komission ehdotus 2012/0184 (COD) koskee moottoriajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevien määräaikaiskatsastusten yhdenmukaistamista. Tämä esitys sisältää myös Euroopan motorisoidut kaksipyöräiset ajoneuvot. EU:n jäsenvaltioiden liikenneministerit hylkäsivät ehdotuksen lähes yksimielisesti 20. joulukuuta 2012. Perusteluna hylkäykselle ministerit esittivät, että yhdenmukaistamiselle ei ole olemassa objektiivista perusteita. Lisäksi kaksipyöräisten ajoneuvojen katsastus olisi kohtuuttoman kallista ja lainsäädännöllisesti hankala toteuttaa.

Euroopan moottoripyöräilijät mukailevat Euroopan liikenneministerien neuvoston näkemyksiä ja kannattavat ajatusta jättää katsastus jäsenvaltioiden kansallisen päätäntävallan alaisuuteen, jolloin alueelliset ja kansalliset erityispiirteet tulevat paremmin huomioiduiksi.

Objektiivisten tutkimusten mukaan tekninen vika on äärimmäisen harvoin syynä moottoripyörien onnettomuuksiin. Komission katsastusehdotus perustuu johtavan saksalaisen katsastusyhtiön toimittamiin puolueellisiin lukuihin. Näin ollen todisteet, joihin komissio on perustanut arviointinsa, eivät ole oikeita eivätkä riittäviä.

Komitean niin kutsuttu ”julkinen” kuulemistilaisuus tammikuussa Brysselissä jätti huomioimatta 40 miljoonan moottoripyöräilijän vahvojen järjestöjen näkemykset. Tilaisuudessa pääsivät lähes yksinomaan esille katsastusalan toimijat, joiden intresseissä on oman toiminnan laajentaminen koskemaan myös kaksipyöräisiä ajoneuvoja. Myöskään autoilijoita ei varsinaisesti kuultu, ainoastaan yksi autoilijoita edustava järjestö sai puheenvuoron tilaisuudessa, jonka pohjalta saksalainen MEP Werner Kuhn ja varjoesittelijät laativat mietintönsä. Muita tienkäyttäjiä tai aidosti riippumattomia liikenneturvallisuuden asiantuntijoita ei kutsuttu tilaisuuteen. Lukuisista pyynnöistä huolimatta MEP Kuhn ei ole vastannut FEMA:lle, joka on johdonmukaisesti pyrkinyt esittämään kysymyksen: Mikä olisi tämän asetuksen vaikutus EU:n kansalaisille, jotka lopulta maksavat katsastusmuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset.

Tienkäyttäjille ja erityisesti moottoripyöräilijöille on noussut vakavia epäilyjä EU:n päätöksentekoprosessin objektiivisuudesta, epädemokraattisuudesta sekä edustajien todellisista motiiveista. Ei olisi ensimmäinen kerta kun EU:ta syytettäisiin kansalaisten etujen unohtamisesta. Voi vain ihmetellä kuinka kauan päättäjillä on varaa jatkaa tällaista toimintaa.

(Smoto)

Kuva: http://www.motot.net/galleria/kuva165086/

Aiheeseen liittyen

  1. Harley-Davidson palkkaa kuljettajan ajamaan halki Euroopan 18.2.2015
  2. Katsastuspakko tulee moottoripyörille ja mopoille 3.7.2013
  3. SMOTO: Lauantaina mielenilmaus määräaikaiskatsastusta vastaan 21.9.2012
  4. Uusien moottoripyörien ja mopojen myynti laski edelleen 2.1.2012