/ @ Liikenne

http://www.motot.net/galleria/kuva70631/

Suurin osa eli noin 60 % uusista kuljettajista selviää ensimmäisestä kuljettajavuodestaan täysin ilman vahinkoja ja rangaistuksia, selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tutkimuksesta, jossa on vedetty yhteen 2000-luvulla vuosittain suoritetun, uusille kuljettajille tehdyn kyselyn tuloksia.

Tämän yhdentoista vuoden aikasarjan perusteella ilman vahinkoja ja rangaistuksia selvinneiden uusien kuljettajien osuus on säilynyt hämmästyttävän samanlaisena. Sen sijaan kun liikennemenestys suhteutetaan ajettuun aikaan tai kilometreihin, uusien kuljettajien liikennevahinkojen ja liikennerikkomusten määrä on ollut lievässä kasvussa.

”Tämä on linjassa onnettomuustilastojen kanssa, jossa uusien kuljettajien liikenneturvallisuus ei ole kehittynyt yhtä suotuisasti kuin liikenneturvallisuustilanne keskimäärin”, toteaa Trafin tutkimusjohtaja Sami Mynttinen.

Liikennemenestyksen tarkastelu neljännesvuosittain ei sen sijaan tuota selviä eroja uusien kuljettajien liikennemenestyksessä. Ajettuihin kilometreihin suhteutettuna uusien kuljettajien liikennemenestys on ollut hieman heikompi kolmantena vuosineljänneksenä kuin muulloin. Esimerkiksi Liikennevakuutuskeskuksen liikennevahinkotilastojen perusteella uusien kuljettajien onnettomuusriskin on todettu kohoavan hieman kesäkuukausina.

Uusien kuljettajien liikennemenestystä ja kokemuksia liikenteestä kysytty koko 2000-luvun

Trafi on kysynyt vuosittain 8000 satunnaisesti valitulta, yhden vuoden ajan ajaneelta kuljettajalta heidän liikennemenestyksestään ja liikennekokemuksistaan. Yhdistämällä eri rekistereistä kerättyä tietoa säännölliseen kyselytutkimukseen on luotu menetelmä, jolla voidaan seurata liikenteen tunnetuimman riskiryhmän käyttäytymistä ja osaamista. Vuoteen 2000 ulottuvista aikasarjoista voidaan tehdä päätelmiä mm. suomalaisen kuljettajaopetuksen vaikutuksista.

Aineistot on tiivistetty kolmeksi eri indeksiksi:

  • Tutkintomenestys, jossa ajokokeen kahdeksan eri osa-alueen pistesumma suhteutetaan saadun koulutuksen määrään ja koulutustapaan.
  • Liikennemenestys, jonka mittana on vahinkojen ja rangaistusten määrä ja seurausten vakavuus.
  • Kuljettajakoulutuksen laatu, jossa lasketaan yhteen vuoden ajaneiden kuljettajien omat arviot keskeisimmistä koulutusaiheista.

Miehillä on ensimmäisenä vuonna enemmän vahinkoja ja rikkomuksia kuin naisilla

Tutkimuksen mukaan ensimmäisenä ajovuonna miehille sattuu enemmän vahinkoja ja rikkomuksia kuin naisille. Toisaalta miehet ajavat naisia enemmän, ja ajosuoritteeseen suhteutettuna uusien mieskuljettajien liikennemenestys kohoaakin uusia naiskuljettajia paremmaksi.

Koulutustavalla näyttäisi olevan myös merkitystä. Autokouluopetuksen suorittaneet naiset menestyivät liikenteessä opetusluvalla opetettuja naisia paremmin. Miesten kohdalla tulos oli päinvastainen – opetuslupaopetuksen saaneet miehet menestyivät liikenteessä paremmin kuin autokouluopetuksen saaneet. Koulutustavan valintaperusteiden ja harjoittelumäärien erojen vuoksi tuloksia on kuitenkin tulkittava maltillisesti.

Sekä tutkinnossa että liikenteessä menestyvät parhaiten 18-vuotiaat uudet kuljettajat. Iän myötä sekä uusien kuljettajien tutkintomenestys että liikennemenestys ensimmäisenä ajovuonna heikkenevät. Erityisesti vanhemmilla kuljettajilla opetuslupaopetus näyttäisi olevan kilpailukykyinen autokouluopetukseen verrattuna, mikä viittaisi harjoittelumäärän merkityksen korostumiseen iän myötä. Vertailtavien ryhmien kokoeroista johtuen tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti.

Uudet kuljettajat on liikenteen riskiryhmä numero yksi

Euroopan komission keräämien tietojen mukaan uusien kuljettajien onnettomuusriski on suurimmillaan heti ajokortin saamisen jälkeen. Keskimääräisen liikenneturvallisuustason saavuttaminen kestää vähintään kolme vuotta. Nuorten – tavallisesti miesten – aiheuttamissa vakavissa onnettomuuksissa menehtyy keskimäärin 1,3 muuta henkilöä. Tämä selittyy sillä, että onnettomuudet tapahtuvat usein kaveriporukan kanssa ajellessa, viikonloppuna, illalla tai yöllä. Kesäkuukausina nuorten kuljettajien onnettomuusriski kohoaa hieman. Onnettomuuden syynä on usein ajoneuvon hallinnan menetys tai ylinopeus. Noin kolmanneksessa onnettomuuksista on mukana myös alkoholi.

Aiheeseen liittyen

  1. Kipinäpäivillä pääset kokeilemaan ajamista ilman korttia 23.4.2013
  2. Koulut alkaa, kevennä kaasukättä 13.8.2012
  3. Video: Raivostuttaako autoilijoiden käytös? 17.6.2012
  4. Opetusluvalla mopokortin hankkineet turvallisuustietoisempia 18.3.2013
  5. Gallerian uusista kommenteista voi nyt tilata sähköpostihuomautuksen 25.7.2013