/ @ Liikenne

Joulurauha

”Kulunut vuosi on ollut tielläliikkujille haasteellinen. Eteläisintä Suomea myöden talviset olosuhteet ovat hankaloittaneet liikkumista. Teiden kunnossapito on ollut kovilla, talviset ja nopeasti vaihtuvat olosuhteet ovat koetelleet niin raskas liikennettä kuin muitakin tielläliikkujia.

Kuitenkin, haasteista huolimatta, liikenneturvallisuuskehitys on jatkunut myönteisenä. 2000-luvun alussa asetettiin tavoitteeksi liikennekuolemien vähentäminen maksimissaan 250 kuolemaan vuodessa. Tuolloin tavoite tuntui liki mahdottomalta, mutta viimeaikainen kehitys on osoittanut, että tuo tavoite on saavutettavissa.

Vaikka kehityssuunta on oikea, riittää meillä edelleenkin parannettavaa. Valitettavan monen onnettomuuden taustalta löytyy riskikäyttäytymistä; kovia nopeuksia, turvalaitteiden laiminlyöntiä ja päihteitä. Olisikin tärkeää, että jokainen tielläliikkuja ymmärtäisi oman roolinsa liikenneturvallisuuden ylläpitäjänä ja jättäisi tarpeettoman riskioton pois. Toimikaamme kaikki niin, että vuodesta 2011 tulee entistäkin turvallisempi.

Näillä sanoilla toivotan hyvää ja turvallista Joulua tielläliikkujille ja julistan liikenteeseemme joulurauhan” sanoi Liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala Liikkuvan poliisin perinteisessä liikenteen joulurauhan julistustilaisuudessa Rovaniemellä

Joululiikenteeseen kannattaa varautua etukäteen

Joulun menoliikenteen odotetaan tänä vuonna olevan vilkkaimmillaan 23.12 iltapäivällä ja alkuillasta. Myös edellisenä viikonloppuna 17-19.12 kannattaa varautua tavallista vilkkaampaan liikenteeseen. Paluuliikenteen huippu ajoittunee Tapaninpäivän 26.12 iltapäivään ja alkuiltaan, mutta joululomien vuoksi paluuliikenne jakaantuu useammalle päivälle.

Käytännön vinkkejä matkaan lähtijöille:

Matkaa suunniteltaessa on hyvä pitää mielessä kolmen A:n muistisääntö:

  • Auto: Muutaman minuutin yleistarkastuksella pystyy välttämään monet matkantekoa haittaavat tekijät; lasinpesunesteen riittävyys ja pakkasenkesto sekä lasinpyyhkijöiden kunto kannattaa tarkastaa samoin kuin jäähdytinnesteen pakkaskesto. Polttoaineen riittävyys tulee varmistaa ja dieselpolttoaineen tulee olla talvilaatua. Rengaspaineet, myös vararenkaasta, tulee olla kunnossa. Autoon on hyvä varata lämpimiä vaatteita yllättävän matkan katkeamisen varalta. Pakkaskelillä muutamassa minuutissa tulee kylmä.
  • Aikataulu: Itselleen ei kannata luoda liian tiukkaa aikataulua, eikä ainakaan ryhtyä kuromaan sitä ajamalla kiinni. Juhlapyhien liikenteessä saattaa tulla itsestään riippumattomia hidasteita, joululiikenne on altis kelien muutoksille ja onnettomuudet sekä muut häiriötilanteet vaikuttavat hetkessä satojen tielläliikkujien aikatauluihin.
  • Asenne: Joulun menoliikenne on yksi vilkkaimmista päivistä Suomen maanteillä. Jo etukäteen kannattaa mieltää yhteispelin merkitys. Ruuhkaliikenteessä ajamalla jononopeutta, jättämällä pois turhat ohitukset ja pitämällä etäisyydet riittävinä voidaan varmistaa turvallinen perillepääsy. Malttia tarvitaan etenkin ohituskaistoilla, missä jonoa ohittamalla aiheutetaan kaistojen lopussa ruuhkaa ja jonojen pysähtelyä. Suuret nopeuden erot ohituskaistoilla ohitettaviin nähden aiheuttavat todellisia vaaratilanteita.

Aiheeseen liittyen

  1. Poliisi valvoo mopoilijoita tehostetusti tämän viikon ajan 15.5.2012