Motowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Mitä ovat oikea nopeus ja mittarinopeus?

Oikea nopeus ja mittarinopeus käsitteiden erot ovat monille varsin häilyviä. Puhuttaessa mopon virittämisestä, tai mopoista yleensäkin, vakiokysymyksiin kuuluu Paljo kulkee?. Jos vastauksen perään unohtaa laittaa gps:ään/tutkaan tai mittariin, on tappelu hyvinkin pian pystyssä. On yleisesti tiedossa, että mopojen mittarit näyttävät milloin mitäkin, useimmiten aivan liikaa. Mittarivirheellä on myös tapana kasvaa nopeuden kasvaessa.

Seuraavassa esitellään erinäisiä tapoja nopeuden tarkistukseen.

Miten voin tietää oikean nopeuden?

Oikea nopeus saadaan hyvän gps-paikantimen avulla tai yksinkertaisesti (poliisin) tutkaan ajamalla. Usein myös sanotaan Sigman näyttävän hyvin säädettynä oikeaa nopeutta, mutta koska tuo säätäminen usein mopoilijoilla on mitä on, on turha lähteä hehkuttamaan sigman tarkkuudella ennen sen antamien tulosten vertaamista esimerkiksi GPS:n näyttämiin nopeuksiin. Mopojen vakiovarusteina yleistyvät digimittarit luovat illuusion todellisesta tarkkuudesta. Myös näistä mittareista heittoa löytyy. Mittarit tuntuvat myös monesti olevan yksilöitä heitoissaan, joten yhtenäistä rajaa mopomalleille on vaikea vetää.

Mittarata

 1. Mittaa määrätty matka (esim. 1 km) jollain tarkahkolla mittavälineellä, esim. auton osamatkamittarilla (on riittävän tarkka).
 2. Merkkaa tiehen tai missä ikinä mittaatkin sellaiset merkit, että ajosta tiedät, mistä kohti mittaussuora alkaa ja loppuu.
 3. Nyt kiihdytä moposi/minkä ajoneuvon vaan, täyteen vauhtiin siten, että nopeus on täysi jo ennen kuin mittarata alkaa.
 4. Napsauta kello käyntiin yhtaikaa, kun saavutat alkumerkin.
 5. Mittaradan lopun saavuttaessasi pysäytä sekkari.
 6. Laskemaan nopeus, joka saadaan kaavasta

  v = s / t ,

missä v = nopeus, s = matka ja t = aika.

Eli lasket vain matka jaettuna ajalla. Siis, jos matkasi oli vaikka 1 km ja saatu aika oli 1 min ja 23 sekuntia niin muunnat tuon 1 min 23 sekuntia ensin tunneiksi.

 1 min / 60 = 0.0166 tuntia
 
 23 s / 3600 = 0.0063 tuntia

Sitten vain ynnätään:

  0.0166 tuntia + 0.0063 tuntia = 0.0229 tuntia

Sitten vielä jakolasku:

  1 km / 0.0229 h ≈ 43.668 km/h

No niin. Eli saimme tuolla ajalla ja tuolla matkalla nopeudeksi noin 44 kilometriä tunnissa.

Nyt osaatkin itse laskea oman tilanteesi!

Miten siis vastata huippunopeus aiheuttamatta hämminkiä?

Mikäli huippunopeutesi on ajettu mittariin, vastaat kysymykseen Paljonko kulkee? sanomalla esimerkiksi 62km/h mittariin. Näin vältytään turhalta Ei voi mennä!-tyyppiseltä huutamiselta. Jos taasen huippunopeutesi on kerätty GPS:ään tai (mahdollisesti poliisin ajamana) tutkaan, vastaa 62km/h gps:ään/tutkaan. Voit sanoa myös 62 km/h mittaradalla.

Varaosat kaikkiin mopoihin Mopo Sportista