Motowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ajokortti
Mopon kuljettamiseen vaaditaan vähintään mopokortti (eli M-luokan ajokortti) niiltä, jotka ovat syntyneet vuonna 1985 tai sen jälkeen. Mopokortilla saa ajaa kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa jonka bensiinimoottorin sylinteritilavuus on enintään 50cm3 ja jonka rakenteellinen huippunopeus on korkeintaan 45km/h. Lisäksi mopokortilla saa kuljettaa kevyttä nelipyörää, eli niinsanottuja mopoautoja sekä mopomönkijöitä. Moottorikelkan ajamiseen moottorikelkkareitillä ja traktorin kuljettamiseen taas vaaditaan vähintään T-luokan ajokortti. Molemmat voidaan myöntää 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolle ei ole määrätty ajokortin suorittamiskieltoa.

Ajoneuvohallintokeskuksen tilastojen mukaan mopokortin suoritti vuonna 2008 noin 31 000 henkilöä. Tämä on noin puolet ikäluokasta. 2000-luvun aikana mopokorttien suorittamismäärä on yli nelinkertaistunut.

Mopokortin suorittaminen

Kesäkuun 1. päivä 2011 muuttui moponkortin suorittaminen. Opetuksesta tuli pakollista ja kuljettajatutkinto sisältää teoriakokeen lisäksi käsittely- tai ajokokokeen. Jos haluaa ajaa myös kevyellä nelipyörällä, ts. mopoautolla tai -mönkijällä, tulee myös suorittaa käsittelykokeen sijasta ajokoe. Mopoa varten riittää teoria- ja käsitelykoe. Uudet säädökset koskevat kaikkia mopokorttia hankkivia riippumatta siitä, milloin tutkinto on aloitettu. Lisäksi kuljettajatutkinnon suorittamisen voi aloittaa vasta, kun on täyttänyt 15-vuotta, eli teoria- ja ajo/käsittelykokeeseen voi vasta mennä 15-vuotiaana.

Kustannukset

 • Ajokorttilupamaksu........................................40,00 €
 • Opetus autokoulussa paikasta riippuen...........200-400 €
 • Teoriakoe.....................................................26,00 €
 • Käsittelykoe (mopolle)...................................23,50 €
 • Ajokoe (kevyelle nelipyörälle).........................55,00 €
 • Kaikki kustannukset opetusluvalla..................150-200 €
 • Kaikki kustannukset mopokoulutusluvalla........200-300 €
 • Kaikki kustannukset autokoulussa..................250-600 €

Ajokorttilupahakemus

Mopokortin hankkiminen aloitetaan jättämällä ajokorttilupahakemus lähimpään poliisin toimipisteeseen. Hakemusta varten tarvitaan

 • Alle 6 kk vanha lääkärintodistus tai alle 5 v vanha nuorison terveystodistus
 • Huoltajien kirjallinen suostumus ajokorttiluvan hakemiseen
 • Kaksi passivalokuvaa hakijasta
 • Voimassa oleva henkilöllisyystodistus
 • Ajokorttilupahakemus liitteineen (täytetään toimipaikassa)
 • Lupamaksu (40€)

Nuorison terveystodistusta kannattaa kysyä kouluterveydenhoitajalta, joka järjestää mahdollisuuksien mukaan lääkärintarkastuksen. Tarkastusta voi myös tiedustella omalta terveysasemalta, joskin useimmat terveysasemat eivät lääkärintodistuksia suostu antamaan. Nopein tapa lääkärintodistuksen hankintaan on käynti yksityisellä lääkäriasemalla, mutta tällöin todistus maksaa noin 50 euroa.

Huoltajien kirjallisesta suostumuksesta on käytävä ilmi, että he antavat huollettavalleen luvan hakea M/T-luokan ajo-oikeutta. Kuten mikä tahansa virallinen asiakirja, suostumus on päivättävä ja allekirjoitettava molempien toimesta. Valmiita kaavakemalleja löytyy sekä netistä että poliisin toimipisteestä. Toinen vaihtoehto on ottaa molemmat vanhemmat mukaan poliisin toimipisteeseen. Jos jommallakummalla vanhemmista on yksinhuoltajuus lapseen, ei toisen suostumusta tarvita.

Lupahakemuksen jätön yhteydessä maksetaan 40 euron suuruinen lupamaksu. Samalla saat puhelinnumeron katsastuskonttorille, josta voit varata ajan teoriatutkintoon. Hakemuksen käsittely hoituu yleensä muutamassa päivässä, mutta ruuhkaisimpaan aikaan käsittelyyn voi kulua jopa muutama viikko. Poliisi ilmoittaa katsastuskonttorille, kun sinulle on myönnetty lupa mennä tutkintoon. Tutkinnon voi suorittaa aikaisintaan sinä päivänä, kun täyttää 15. Ajokorttilupa on voimassa enintään 12 kuukautta siltä osin, ettei ajo-oikeutta ole vielä myönnetty.

Opetus

 • 6 tuntia teoriaopetusta
Neljä näistä tunneista ovat mopoilun 
erikoistunteja ja kaksi risteysajotun-
teja, jotka myöhemmin lasketaan hyö-
dyksi muihin ajokorttiluokkiin.
 • 3 tuntia ajo-opetusta
Mopon käsittelyharjoituksia (1 H )
Ajo-opetusta liikenteessä (2 H )

Opetuslupaopetus

Mopokorttia varten opetusta voi opetusluvalla antaa 21 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on ollut mopon tai moottoripyörän ajokortti vähintään kolmen vuoden ajan. Opetusta antavan henkilön pitää kuitenkin suorittaa opetusluvan hakijan teoriakoe.


Opetusluvalla mopokortin suorittaminen aikajärjestyksessä: (careox:n käsialaa, kiitos hänelle)

 • Opetusluvan hakija käy teoriakokeen ja muutoskatsastaa opetusajoneuvon (valkoinen kolmio ainoana muutoksena). Kannattaa tehdä samalla kertaa, koska molemmista tulee merkintä samaan hakemukseen.
 • Lisäksi opettaja hankkii todistuksen ajokokemuksesta, ja ottaa mukaansa ajokortin ja opetusajoneuvon rekisteriotteen.
 • Oppilas hankkii valokuvat ja terveystodistuksen. Vanhemmat allekirjoittavat suostumuksen opetuksen aloittamiseen. Opettaja ja oppilas menevät poliisilaitokselle jättämään opetuslupa- ja ajokorttilupahakemukset. Siellä täytetään edellisten lisäksi pari muutakin paperia. Lupaa voi hakea aikaisintaan 6kk ennen kuin oppilas täyttää 15 vuotta. Lupa on voimassa 9kk.
 • Jos kaikki on kunnossa, lupa irtoaa noin viikossa. Tällöin opettaja saa aloittaa teoriaopetuksen antamisen (jota siis 6 oppituntia). Tunnit täytetään E506:een (opetuskortti).
 • Opettaja ja oppilas osallistuvat yhdessä M-luokan turvallisuustunnille, joita autokoulut järjestävät. Ajoharjoitukset voi aloittaa tämän jälkeen (kunhan oppilas on 15-vuotias).
 • Kun teoriatunnit on pidetty (turvallisuustunti ei ole tähän vaatimus), oppilas voi varata 15-vuotta täytettyään ajan teoriakokeeseen. Kokeen voi tarvittaessa uusia aikaisintaan kolmatena päivänä hylkäyksestä. Suorituksesta tulee merkintä E100:een.
 • Kun kaikki kolme ajoharjoitustuntia on suoritettu (1 käsittely ja 2 liikenteessä) opettajan kanssa ja teoriakoe on läpäisty, oppilas voi varata ajan käsittelykokeeseen. E506 täytyy olla täydellisesti täytettynä tässä vaiheessa.
 • Käsittelykokeen (ajoon valmistautuminen, hätäjarrutus, portit, hidasajo) hyväksytyn suorittamisen jälkeen oppilas saa väliaikaisen ajokortin, ja noin kahden viikon päästä voi noutaa virallisen ajokortin.

Kuljettajatutkinto

Teoriakoe

Teoriakokeeseen saavuttaessa on oltava mukana tutkintomaksu 26€ sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Teoriakokeessa on 10 sanallista (vastausaika 30s) ja 15 kuvallista liikennetilannetehtävää (vastausaika 10s). Lisäksi T-korttia suorittaessa tulee 10 lisäkysymystä koskien traktoria. Jokaisessa osiossa saa tulla enintään 3 virhettä kussakin. Jos kokeessä tuli liikaa virheitä, sen suorittamista voi yrittää uudestaan aikaisintaan kahden lukupäivän kuluttua edellisestä yrityksestä, siis kolmantena päivänä. Samalla on tietysti maksettava tutkintomaksu toistamiseen. Mikäli jotain jäi epäselväksi, voit kysyä lisää aihetta käsittelevässä topikissa.

Käsittelykoe (mopolle)

Mopolla suoritetaan tutkinnon suorittamispaikalla käsittelykoe, joka koostuu kolmesta tehtävästä ja mopon taluttamisesta:

 • Hidasajo
 • Portit
 • Hätäjarrutus

Aikaa kokeseen on varattu 15 min, josta 10 min tehtävien suorittamiseen.

Ajokoe (kevyelle nelipyörälle)

Ajokoe suoritetan vain kevyellä nelipyörällä, eli mopoautolla tai -mönkijällä.

M-luokan ajokokeen suorittamiseen on varattu aikaa 45 minuuttia, joista alkukeskustelu 5 minuuttia, ajaminen liikenteessä 30 minuuttia ja loppukeskustelu 10 minuuttia.

Kuljettajatutkinnon läpäisy

Kun olet suorittanut myös käsittely- tai ajokokeen hyväksytysti, sinulle kirjoitetaan katsastusasemalla kuukauden voimassa oleva väliaikainen ajolupa, joka henkilöllisyystodistuksen kanssa käy ajokortista. Varsinaisen ajokortin voit hakea poliisin toimipisteestä muutaman viikon kuluttua.

Mopokorttiuudistus 19.1.2013

Uusi ajokorttiluokka AM

Uudistuksen myötä nykyinen mopokortti (M-luokka) muuttuu AM-luokaksi, jossa on kaksi ryhmää.

Ryhmät ovat AM -mopokortti (2-3 pyöräiset mopot), koodimerkintä 120 ja AM -kevyt nelipyöräkortti (mopomönkijä / mopoauto), koodimerkintä 121. Mopokortilla ei saa ajaa mopoautolla tai -mönkijällä ja eikä nelipyöräkortilla 2-3 pyöräistä mopoa.

Lisäksi 19.1.2013 jälkeen kortin suorittaneet joutuvat uusimaan kortin 15 vuoden välein ja 70-vuotta täytettyään 5 vuoden välein. Ajokoulutus pysyy ennallaan.

Traktorikortti

Traktorikorttia tarvitaan, kun ajetaan

 • traktorilla (ei koske tieliikenne, johon tarvitsee B-luokan ajokortin)
 • moottorityökoneella tai moottorikelkalla niihin kytkettyinä hinattavine ajoneuvoineen.

T-luokan tutkintoon pääsemisenä on vaatimuksena 15-vuoden ikä ja hyväksytty ajokorttilupahakemus, jonka saamiseksi tarvitsee seuraavaa:

 • Alle 6 kk vanha lääkärintodistus tai alle 5 v vanha nuorison terveystodistus
 • Huoltajien kirjallinen suostumus ajokorttiluvan hakemiseen
 • Kaksi passivalokuvaa hakijasta
 • Voimassa oleva henkilöllisyystodistus
 • Ajokorttilupahakemus liitteineen (täytetään toimipaikassa)
 • Lupamaksu (40€)

Tutkinnossa suoritetaan vain teoriakoe, jossa on 20 liikennekysymystä ja 10 T-luokan kysymystä. Vastausaikaa jokaisessa kysymyksessä on 30 sekuntia ja kaikki kysymykset ovat kirjallisia. Teoriakokeessa saa mennä väärin 6 liikennekysymyksissä ja 3 traktorikysymyksissä. Teoriakoe maksaa 26 euroa.

Traktorikortin voi suorittaa samaan aikaan mopokortin kanssa, tällöin mopokorttiin liittyvien kysymysten lisäksi tulee 10 kpl T-luokan kysymystä.

T-korttia varten ei tahdo oikein harjoittelumateriaalia löytyä netistä, niinpä traktorikortin suorittajien kannattaa ostaa aihetta käsittelevä opas esimerkiksi katsastuskonttorilta.

Linkkejä

Tekstin on alunperin foorumille kirjoittanut Vauhtiviivatarra.

Varaosat kaikkiin mopoihin Mopo Sportista