Motowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Motot.net-sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 21.05.2020.

Rekisterinpitäjä

STi Design

puhelin 045 675 6482

sähköposti palaute@motot.net

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sami Tiilikainen

puhelin 045 675 6482

sähköposti sami@motot.net

Rekisterin nimi

Motot.net käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on käyttäjien rekisteröitymisen ja tunnistamisen mahdollistaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia pakollisia tietoja ovat henkilön käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite. Vapaavalintaisina tietoina käyttäjä voi antaa myös nimensä, paikkakunnan/postinumeron, puhelinnumeron, www-sivuston osoitteen, ammatin, kiinnostuksen kohteita tai linkkejä/tunnuksia sosiaalisen median palveluihin. Käyttäjä voi muokata kaikkia näitä tietojaan. Tiedot säilytetään siihen asti että käyttäjä poistaa lähettämänsä sisällön palvelusta (tai pyytää käyttäjätunnustaan poistettavaksi).

Lisäksi käyttäjän IP-osoite tallennetaan kun käyttäjä vierailee sivustolla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Varaosat kaikkiin mopoihin Mopo Sportista