Sattuisko jollakin lojumaan ylimääräsenä kotarin takakatetta, ilmanputsari koteloa ja kantta? Omaan husaan pitäs vaihtaa :D